• Misja szkoły

    • MISJA

      SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     im. Jana Pawła II – Papieża Polaka
     w Starym Lubotyniu

      

     „Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią

     ludzie zarówno wierzący, jak poszukujący i niewierzący poczują się

     związani najpiękniejszym zadaniem –zadaniem cierpliwego

     i pełnego spokoju mądrości ukazywania dojrzewającym ludziom

      

     jak być człowiekiem naprawdę...”

      

     (Karol Wojtyła)

      

     Nadrzędnym celem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu jest wspomaganie pełnego i wszechstronnego rozwoju dziecka obejmującego jego intelekt, uczucia, emocje, moralność oraz sprawność fizyczną oraz dbałość o zdrowie, a także przygotowanie do życia w zgodzie z innymi ludźmi i samym sobą.

     Naszym celem jest więc kształcenie i wychowywanie młodych ludzi, obdarzonych wrażliwością, szanujących wartości uniwersalne, kochających swoją Ojczyznę, takich którzy nie żyją tylko dla samych siebie, ale przede wszystkim żyją dla innych i są otwarci na świat.

     1.  Chcemy poznać potrzeby, zainteresowania i problemy naszych uczniów, aby wspierać ich w osiąganiu celów i pomagać  w kształtowaniu umiejętności radzenia sobie w różnych, w tym i trudnych sytuacjach życiowych.

     2.  Chcemy stworzyć uczniom warunki umożliwiające im odkrywanie siebie, swoich możliwości, utwierdzające ich w poczuciu własnej wartości, a przede wszystkim pozwalające czerpać radość z własnego rozwoju.

     3.  Chcemy wyrabiać szacunek dla historii naszej Ojczyzny, naszego regionu poprzez rozwijanie jej tradycji.

     4.  Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane przez uczniów celem rozwoju ich samodzielności i samorządności oraz włączać ich do aktywnego udziału w życiu lokalnego społeczeństwa

     5.  Chcemy organizować wycieczki autokarowe oraz rowerowe celem poznawania pięknych miejsc własnego kraju oraz promowania zdrowego stylu życia

     6.  Chcemy  przygotować uczniów do następnego etapu kształcenia oraz pisania sprawdzianu zewnętrznego

     7.  Chcemy wspierać rodziców w procesie wychowawczym

     8.  Pielęgnujemy pamięć o Ojcu Świętym Janie Pawle II, propagujemy Jego pontyfikat i dokonania, staramy się postępować według Jego nauk.

      

     W naszej szkole:

      

     1. Ucznia traktujemy podmiotowo
     2. Uczymy dzieci miłości do wielkiej i małej Ojczyzny, szacunku do własnego narodu, jego historii, tradycji i kultury
     3. Pielęgnujemy tradycję szkoły, skupiamy wokół niej uczniów, rodziców, nauczycieli i absolwentów
     1. Uczeń jest kulturalny, z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, kolegów i rodziców
     2. Uczeń jest życzliwy , miły i przyjazny oraz ciekawy otaczającego świata, rzetelnie pracuje nad rozwojem swoich wiadomości i umiejętności.
     3. Nauczyciele są kulturalni, sprawiedliwi, konsekwentni, cieszą się autorytetem u dzieci i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie, wspierają dzieci w ich rozwoju, zawsze chętnie pomagają w rozwiązywaniu problemów, chętnie podnoszą i doskonalą swoje umiejętności
     4. Dyrektor jest nauczycielem życzliwym zarówno w stosunku do uczniów, rodziców jak i nauczycieli, tworzy właściwą atmosferę pracy, jest sprawiedliwy i konsekwentny w postępowaniu, umie rozwiązywać konflikty, jest dobrym gospodarzem i służy innym przykładem.
     5. Czujemy się integralną częścią naszej gminy, jesteśmy jej wizytówką, a nasze działania służą całej społeczności lokalnej.
     6. Godnie nosimy imię naszego wielkiego Patrona – Jana Pawła II – Papieża Polaka. Czcimy sztandar naszej Szkoły.