• W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka radę pedagogiczną tworzą następujący nauczyciele: 
      

     1.  mgr Bożena Wiesława Zaręba 
     2.  mgr inż. Ewa Barbara Jasionowska

     3. mgr Tatiana Bazylak 
     4. mgr Magdalena Bocian
     5. mgr Urszula Borowa 

     6.  mgr Agnieszka Budniak 
     7.  mgr Janina Bułatowicz

     8. mgr Janusz Dworakowski

     9.  mgr Aneta Dzieniszewska
     10. mgr Dorota Glińska 
     11.  mgr Dorota Jaroszewska
     12.  mgr Magdalena Jasionek 
     13. mgr Małgorzata Jasionek
     14. mgr Beata Jasionowska

     15. mgr Elżbieta Jastrzębska

     16.  mgr inż. Anna Klec
     17. mgr Wiesława Kolankowska
     18. mgr Irena Kozikowska 
     19. mgr Paulina Kośnik
     20.  mgr Joanna Małysiak
     21. mgr Krzysztof Młynarczyk
     22. mgr Olga Narewska
     23. mgr inż. Sylwia Narewska

     24. mgr Bożena Parda
     25. mgr Elżbieta Pecko
     26. mgr Daniela Sobieska 
     27. mgr Małgorzata Tyszka
     28. mgr Bożena Wagner

     29. mgr Małgorzata Wajszczyk 
     30. mgr Olga Zakrzewska
     31. mgr Mariola Żyłowska